Đào tạo chăm sóc móng

Train the trainees

Nail care training

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Chương trình đào tạo Cơ bản: An toàn lao động, giao tiếp khách hàng, làm quen sản phẩm, thiết bị làm Nails, chăm sóc móng, trang trí móng, đắp bột móng, đắp Gel, trang trí móng bằng cọ, vẽ móng nổi,…

STT

TÊN MÔN HỌC

SỐ GIỜ

1

An Toàn Lao Động

20

2

Giao Tiếp Với Khách Hàng

20

3

Các Sản Phẩm Của Ngành Nails

20

4

Các Thiết Bị, Máy Móc Sử Dụng Trong Ngành Nails

20

5

Chăm Sóc Móng ( Làm Móng Nước, Cắt Da Tay, Cắt Da Chân)

100

6

Trang Trí Móng Cơ Bản

70

7

Đắp Móng Bột Cơ Bản

100

8

Đắp Gel Cơ Bản

100

9

Trang Trí Móng Bằng Cọ Cơ Bản ( Cọ Kim, Cọ Nét, Cọ Bi)

60

10

Vẽ Móng Nổi

50

11

Trang Trí Móng Nâng cao ( Cọ Tóc, Cọ Bản…)

120

12

Đắp Móng Bột Nâng Cao

60

13

Đắp Móng Gel Nâng Cao

100

14

Kỹ Thuật Phun Sơn

100

15

Trang Trí Móng Cọ Nét Nâng Cao

100

16

Trang Trí Móng Cọ Bản Nâng Cao

100

17

Kỹ Thuật Vẽ Văn Hoa 3D

60

 

TỔNG CỘNG

1200

 

Chương trình đào tạo nâng cao: Kỹ thuật tạo hoa nổi nâng cao, Kỹ thuật đắp Gel đầu móng, Gel kim tuyến, xà cừ đầu móng, vẽ cọ nâng cao, kỹ thuật đắp ẩn hoa khô…

STT

TÊN MÔN HỌC

SỐ GIỜ

1

An Toàn Lao Động

20

2

Giao Tiếp Với Khách Hàng

20

3

Các Sản Phẩm Của Ngành Nails

20

4

Các Thiết Bị, Máy Móc Sử Dụng Trong Ngành Nails

20

5

Chăm Sóc Móng ( Làm Móng Nước, Cắt Da Tay, Cắt Da Chân)

100

6

Trang Trí Móng Cơ Bản

70

7

Đắp Móng Bột Cơ Bản

100

8

Đắp Gel Cơ Bản

100

9

Trang Trí Móng Bằng Cọ Cơ Bản ( Cọ Kim, Cọ Nét, Cọ Bi)

60

10

Vẽ Móng Nổi

50

11

Trang Trí Móng Nâng cao ( Cọ Tóc, Cọ Bản…)

120

12

Đắp Móng Bột Nâng Cao

60

13

Đắp Móng Gel Nâng Cao

100

14

Kỹ Thuật Phun Sơn

100

15

Trang Trí Móng Cọ Nét Nâng Cao

100

16

Trang Trí Móng Cọ Bản Nâng Cao

100

17

Kỹ Thuật Vẽ Văn Hoa 3D

60

 

TỔNG CỘNG

1200

Other services

Facial massage service

Facial massage service

Facial massage at Yona Spa is one of the most trusted massage services
MASSAGE BODY SERVICE

MASSAGE BODY SERVICE

Yona Spa is known as a popular relaxation spa for safe and effective treatments
TREATMENT OF BRAZIL SKIN

TREATMENT OF BRAZIL SKIN

Women can rest assured because Yona Spa will quickly resolve worries about pigmentation
CTY TNHH CHĂM SÓC SẮC ĐẸP ĐAN CHÂU

 209/7 Tôn Thất Thuyêt, P3, Quận 4

 0862 503 616

 theloan257@gmail.com

 www.yonaspa.com

Policy - Price list

Bảng giá

Sales policy

Follow us : Facebook Instagram Youtube
 
© 2020 Copyright YONASPA. Designed by Vietwave
0862 503 616